Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

C1. De departementale verantwoordingsstaat

Departementale verantwoordingsstaat 2010 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
Bedragen x € 1 000
  

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

5 883 208

530 143

 

6 055 524

413 035

 

172 316

– 117 108

           
 

Beleidsartikelen

         

21

Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

35 663

37 027

0

71 812

56 559

134

36 149

19 532

134

23

Veiligheidsregio's en Politie

5 494 823

5 178 470

750

5 447 566

5 223 324

4 767

– 47 257

44 854

4 017

25

Veiligheid en Bestuur

58 358

58 358

445

54 414

40 625

1 773

– 3 944

– 17 733

1 328

27

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

176 429

176 429

974

185 307

190 979

3 207

8 878

14 550

2 233

29

IOOV

5 231

5 231

0

5 538

5 540

0

307

309

0

31

Bestuur en Democratie

86 507

91 014

202 865

122 482

85 847

217 869

35 975

– 5 167

15 004

33

Dienstverlenende en innovatieve overheid

90 302

90 302

0

138 544

102 420

10 557

48 242

12 118

10 557

35

Arbeidszaken overheid

60 838

60 838

820

56 931

57 256

1 224

– 3 907

– 3 582

404

37

Kwaliteit Rijksdienst

109 920

109 920

267

139 012

126 165

10 472

29 092

16 245

10 205

           
 

Niet-Beleidsartikelen

         

39

Algemeen

98 357

98 357

0

121 171

116 799

23 692

22 814

18 442

23 692

41

Nominaal en onvoorzien

– 22 738

– 22 738

0

0

0

0

22 738

22 738

0

43

Vutfonds

0

0

324 022

50 010

50 010

139 340

50 010

50 010

– 184 682

Samenvattende verantwoordingsstaat 2010 inzake baten-lastendiensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
Bedragen x € 1 000

Naam

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Korps landelijke politiediensten

   

Totale baten

573 014

610 474

37 460

Totale lasten

573 014

609 523

36 509

Saldo van baten en lasten

0

951

951

    

Totale kapitaalontvangsten

6 000

7 820

1 820

Totale kapitaaluitgaven

52 097

42 584

– 9 513

    

Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten

   

Totale baten 1

98 934

108 247

9 313

Totale lasten

98 934

98 363

– 571

Totaal restitutie afnemers

0

9 884

9 884

Saldo van baten en lasten

0

0

0

    

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven 2

13 143

22 465

9 322

    

Centraal Archief Selectiedienst

   

Totale baten

8 591

10 551

1 960

Totale lasten

8 591

10 739

2 148

Saldo van baten en lasten

0

– 188

– 188

    

Totale kapitaalontvangsten

700

819

119

Totale kapitaaluitgaven

914

1 327

413

    

P-Direkt

   

Totale baten

69 878

76 837

6 959

Totale lasten

69 051

76 788

7 737

Saldo van baten en lasten

827

49

– 778

    

Totale kapitaalontvangsten 3

0

12 000

12 000

Totale kapitaaluitgaven 4

8 621

23 501

14 880

    

Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding

   

Totale baten

20 670

16 384

– 4 286

Totale lasten

20 673

17 149

– 3 524

Saldo van baten en lasten

– 3

– 765

– 762

    

Totale kapitaalontvangsten

0

385

385

Totale kapitaaluitgaven

93

17

– 76

    

Werkmaatschappij

   

Totale baten

133 714

130 312

– 3 402

Totale lasten

132 037

131 028

– 1 009

Saldo van baten en lasten

1 677

– 716

– 2 393

    

Totale kapitaalontvangsten

250

0

– 250

Totale kapitaaluitgaven

600

2 138

1 538

    

Logius 5

   

Totale baten

0

58 853

58 853

Totale lasten

0

59 132

59 132

Saldo van baten en lasten

0

– 279

– 279

    

Totale kapitaalontvangsten

0

1 251

1 251

Totale kapitaaluitgaven

0

1 919

1 919

    

4FM 6

   

Totale baten

0

46 229

46 229

Totale lasten

0

44 418

44 418

Saldo van baten en lasten

0

1 811

1 811

    

Totale kapitaalontvangsten

0

15 687

15 687

Totale kapitaaluitgaven

0

17 928

17 928

1

De baten zijn hoger dan begroot doordat er meer opbrengsten zijn gegenereerd bij de opbrengst jeugd Nederlandse identiteitskaarten.

2

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement is hoger dan hetgeen begroot is in de begroting 2010.

3

De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn eerst bij 1e suppletoire begroting 2010 gemeld.

4

De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn eerst bij 1e suppletoire begroting 2010 gemeld.

5

De ramingscijfers Logius zijn eerst bij 1e suppletoire begroting 2010 gemeld.

6

De ramingscijfers 4FM zijn eerst bij 2e suppletoire begroting 2010 gemeld.

Licence