Base description which applies to whole site

7. VERANTWOORDINGSSTAAT 2010

Bedragen (x € 1000)

(1)

(2)

(3) = (2)-(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie¹

 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

6 509 890

14 947

 

6 730 288

239 745

 

220 398

224 798

 

Beleidsartikelen

         

1

Gezin en inkomen

4 292 764

4 292 764

272

4 506 386

4 506 386

218 492

213 622

213 622

218 220

2

Gezond opgroeien

74 584

399 642

1 977

80 510

375 574

1 869

5 926

– 24 068

– 108

3

Zorg en Bescherming

1 801 884

1 808 123

12 698

1 888 636

1 842 971

19 384

86 752

34 848

6 686

           
 

Niet-Beleidsartikel

         

98

Algemeen

308

308

0

5 357

5 357

0

5 049

5 049

0

99

Nominaal en onvoorzien

9 053

9 053

0

0

0

0

– 9 053

– 9 053

0

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1 000)

Licence