Base description which applies to whole site
+

4. Operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 1

Verdere ontwikkeling van wetgevingsdossiers

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan de borging van de kwaliteit in de toetsing van wetgeving en de controle op het regeringsbeleid.

Activiteit 2011

Scholing van beleidsmedewerkers en informatiespecialisten.

Operationele doelstelling 2

Versterking van de informatievoorziening

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan het kunnen leveren van snelle en volledige informatie aan de diverse doelgroepen.

Activiteit 2011

Verdere verbetering van de Eerste Kamer website.

Doorontwikkelen proactief mailsysteem voor doelgroepen.

Doorontwikkeling educatieve website «Derde Kamer» (in samenwerking en co- financiering met de Tweede Kamer).

Operationele doelstelling 3

Intensivering van publiciteit en representatie

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan de zichtbaarheid van de Eerste Kamer, en aan een actieve verantwoording over de taakuitoefening.

Activiteit 2011

Uitbrengen jaarbericht over de periode 2010–2011 en andere publicaties met betrekking tot het werkterrein van de Eerste Kamer.

Gericht inviteren van relevante actoren en doelgroepen.

Operationele doelstelling 4

Vergroten van de toegankelijkheid van het Eerste Kamergebouw

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan de bekendheid en zichtbaarheid van de Eerste Kamer als instituut, en doet recht aan het openbare karakter daarvan.

Activiteit 2011

Verdere uitbreiding van de openstelling voor publiek.

Aanpassen van het beveiligingsniveau aan de huidige normen.

Operationele doelstelling 5

Versterking van de ICT – voorzieningen.

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan een hedendaagse informatie- en communicatie infrastructuur, waarmee leden en ambtenaren effectief hun werk kunnen doen.

Activiteit 2011

Upgraden ICT – infrastructuur.

Licence