Base description which applies to whole site

3. Budgettaire gevolgen van beleid

1.1 Wetgeving en controle Eerste Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Vastgestelde

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2011

begroting

 

Verplichtingen

9 736

9 371

10 430

10 792

11 017

10 736

281

Uitgaven

9 285

9 452

10 677

10 816

11 026

10 736

290

1. apparaat

5 461

5 554

6 662

6 628

6 878

6 638

240

2. vergoedingen voorzitter en leden EK

3 790

3 856

3 973

4 122

4 144

4 054

90

3. verenigde vergadering

34

42

42

66

4

44

– 40

Ontvangsten

96

123

85

76

139

79

60

Financiële toelichting

Het verschil in de verplichtingenstand wordt veroorzaakt door verplichtingen die tot betaling komen in 2012.

Licence