Base description which applies to whole site

3. Budgettaire gevolgen van beleid

2.1 Uitgaven ten behoeve van leden en (oud)-leden Tweede Kamer en alsmede leden van het Europees Parlement

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Vastgestelde

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2011

begroting

 

Verplichtingen

35 013

31 677

31 549

34 465

32 425

34 123

– 1 698

Uitgaven

35 020

31 678

31 549

34 458

32 431

34 123

– 1 692

1. schadeloosstelling

20 661

20 232

21 476

21 909

22 166

21 504

662

2. pensioenen en wachtgelden

11 996

9 016

8 622

10 956

10 071

10 133

– 62

3. schadeloosstellingen Europarlementariërs

2 363

2 430

1 451

1 593

194

2 486

– 2 292

Ontvangsten

469

351

195

100

51

286

– 235

Financiële toelichting

Het beschikbare budget voor de schadeloosstelling is in 2009 en 2010 verhoogd met ruim 1% loonbijstelling, terwijl de daadwerkelijke schadeloosstelling van de leden is meegegroeid met de ambtenarensalarissen in beide jaren (ca 3% in beide jaren). Doordat de jaarlijkse loonbijstelling is gebaseerd op de gemiddelde stijging in de marktsector en de schadeloosstelling van de leden rechtstreeks is gerelateerd aan het maximale salaris van de ambtelijke schaal 16 uit het BBRA ontstaat er een verschil.

Licence