Base description which applies to whole site
+

4. Operationele doelstellingen

Bij de nieuwe zittingsperiode van het Europarlement hebben de nieuwe Nederlandse leden van het Europarlement de plicht en de zittende leden de keuze de schadeloosstelling te laten betalen via het Europarlement en niet meer via de Tweede Kamer. De middelen die hierdoor vrijvallen worden aangewend voor het in oprichting zijnde Huis voor de Democratie en Rechtsstaat.

Kengetallen

Tabel 2.2
 

2008

2009

2010

2011

1. schadeloosstelling

20 232

21 476

21 909

22 166

gemiddeld per lid TK (150)

135

143

146

148

2. pensioenen en wachtgelden

9 016

8 622

10 956

10 071

totaal 1 en 2

29 248

30 098

32 865

32 237

gemiddeld per lid TK

195

201

219

215

3. Schadeloosstelling leden Europarlement

2 430

1 451

1 593

194

Gemiddeld per lid EP (27)

90

54

59

7

Licence