Base description which applies to whole site

3. Budgettaire gevolgen van beleid

4.1 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Vastgestelde

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2011

begroting

 

Verplichtingen

1 769

1 828

1 194

1 075

1 067

1 547

– 480

Uitgaven

1 769

1 828

1 194

1 075

1 067

1 547

– 480

2. apparaat griffie interparlementaire betrekkingen

487

436

0

0

0

12

– 12

3. interdepartementale betrekkingen

1 282

1 392

1 194

1 075

1 067

1 535

– 468

Ontvangsten

31

46

0

0

0

23

– 23

Financiële toelichting

Het artikel interdepartementale betrekkingen bestaat uit vijf onderdelen, te weten reizen naar internationale organisaties, bijdragen aan internationale organen, contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk, ontvangst van vertegenwoordigers van buitenlandse parlementen en een bijdrage aan de IPU. De onderuitputting op dit artikel doet zich voor op de onderdelen reizen naar internationale organisaties en de contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk. Het aantal reizen naar o.a. de Raad van Europa, de Weu en NAA is in 2011 achtergebleven bij voorgaande jaren. In 2011 is er geen reis geweest naar de Antillen, deze heeft begin 2012 plaatsgevonden. Hierdoor is er sprake van een onderuitputting.

Licence