Base description which applies to whole site

4. Operationele doelstellingen

Kengetallen

Tabel 4.2 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (in € 1000)
 

2007

2008

2009

2010

2011

Interparlementaire betrekkingen

1 282

1 392

 1 194

1 075

1 067

totaal artikel 4

1 769

1 828

1 194

1 075

1 067

gemiddeld per zetel (225)

8

8

 5

5

5

Licence