Base description which applies to whole site
+

C. JAARREKENING

Verantwoordingsstaat 2011 Staten-Generaal (IIA)
   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

137 280

2 454

 

144 325

4 930

 

7 045

2 476

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

10 736

10 736

79

11 017

11 026

139

281

290

60

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

34 123

34 123

286

32 425

32 431

51

– 1 698

– 1 692

– 235

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

90 856

90 856

2 066

104 889

99 801

4 740

14 033

8 945

2 674

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1 547

1 547

23

1 067

1 067

0

– 480

– 480

– 23

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

18

18

0

0

0

0

– 18

– 18

0

Licence