Base description which applies to whole site

3. Budgettaire gevolgen van beleid

7.2 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Vastgestelde

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2011

begroting

 

Verplichtingen

0

     

2 789

2 920

– 131

Uitgaven

       

2 789

2 920

– 131

1. apparaat

       

2 789

2 920

– 131

Ontvangsten

       

316

40

276

Financiële toelichting

In 2011 is door het land Curaçao geen volledige naturalisatietoets afgenomen, waardoor minder mensen dan voorzien hebben kunnen voldoen aan de voorwaarden voor het indienen van een verzoek tot naturalisatie. Dit heeft tot gevolg gehad dat er lagere ontvangsten werden geraamd bij de najaarsnota. Uiteindelijk bleken de ontvangsten mee te vallen.

Licence