Base description which applies to whole site

2. Speerpunten

In het kader van een samenwerkingsconvenant met het Land Sint Maarten is gedurende een periode van een jaar de uitgifte van paspoorten aan ingezetenen van Sint Maarten verricht door de Gouverneur. In de concrete uitwerking van die samenwerking geschiedt de uitgifte van paspoorten bij de Burgeradministratie onder verantwoordelijkheid van het kabinet. Per 10 oktober 2011 heeft de Gouverneur het mandaat tot uitgifte van paspoorten aan ingezetenen van Sint Maarten gemandateerd aan de Burgeradministratie. Hierbij is het eerder genoemde convenant nog steeds actueel en wordt er onder het mandaat toezicht gehouden door maandelijkse overleggen tussen directeur kabinet en hoofd van de Burgeradministratie en per kwartaal door overleg tussen Gouverneur en Minister van Algemene Zaken. Het mandaat is conditioneel en tijdelijk verleend.

Primair stond in het eerste jaar de opbouw van het kabinet dat conform wettelijke en constitutionele opdracht kan acteren centraal. Dit gold ook voor de procedures met betrekking tot verkrijging van Nederlanderschap door naturalisatie en optie. De uitgifte van (diplomatieke) paspoorten als ook visa is ingericht.

Licence