Base description which applies to whole site

2. Totstandkoming (niet financiële) informatie

Processen en informatie worden beheerd in een Document Management Systeem, systemen uitgifte van paspoorten en visa, financiële administratie of eigen beheersystemen. Ook organisatie en personeelsinformatie is gedocumenteerd.

Licence