Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

D1 TOEZICHTSRELATIES EN ZBO’S/RWT’S

Naam organisatie

RWT

ZBO

Art.

functie

Financiering van RWT’s (bedragen x € 1 000)

   

Verwijzing (URL-link) naar website RWT/ZBO

Verwijzing (URL-link) naar toezichtvisies/-arrangementen

Het bestuur en/of accountant verklaart dat de rechtmatigheid op orde is

Begrotings&ramingen/

Realisatiecijfers van het afgelopen jaar

premies

tarieven

     

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

Cijfers 2010

X

X

50

– Huisvesting van asielzoekers;

– Het geven van begeleiding en informatie aan asielzoekers;

– Het leveren van goederen aan asielzoekers;

– Het verwerven, beheren en sluiten van opvanglocaties;

– Het handhaven van de veiligheid in de opvanglocaties.

485 282

0

14 896

www.coa.nl

www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

Ja

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

Cijfers 2010

X

X

35

Uitvoeren van pensioenregelingen

van gewezen overheidspersoneel van Indonesië

36 125

0

0

www.saip.nl

www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

Ja

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

Cijfers 2010

X

X

Het houden van financieel toezicht op corporaties en de sector als geheel. Daarnaast verstrekking van sanerings- en projectsteun in het belang van de volkshuisvesting.

0

0

4 151

www.cfv.nl

www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

Ja

Dienst van de Huurcommissie

Cijfers 2011

 

X

46

Het doen van uitspraken in geschillen ten aanzien van aanvangshuur, huur- stijgingen en servicekosten. Tevens huurprijstoetsing in het kader van een huurtoeslag aanvraag.

15 078

0

954

www.huurcommissie.nl

www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

Ja (maakt onderdeel uit van de verklaring baten-lastendienst DHC bij het jaarverslag BZK)

Kiesraad

Cijfers 2011

 

X

31

De Kiesraad is centraal stembureau, adviesorgaan én informatiecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen.

1 635

0

0

www.kiesraad.nl

www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

Ja (maakt onderdeel uit van het jaarverslag BZK)

Waarborgfonds Eigen Woningen

Cijfers 2010

 

X

 

De WEW voert de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) uit.

128 924

0

0

www.nhg.nl

www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

Ja

Bureau Architectenregister

Cijfers 2010

X

X

Beheren van het architectenregister

236

0

903

www.architectenregister.nl

www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

Ja

Licence