Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

D6 TREFWOORDENREGISTER

ABD Kandidatenprogramma 61

Agressie en geweld?18, 56

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 25, 26, 130, 134, 233

Apparaatuitgaven 121, 122

Arbeids- en kennismigratie 112

Arbeidsmarkt 49, 51, 52, 61, 93, 113, 180, 233

Arbeidsvoorwaarden 49, 51, 56, 62

Asielprocedure 13, 19, 108, 109, 110, 114, 115, 116

Basisregister 153

Basisregistraties 45, 46, 233

Basisvoorzieningen 98

Begrotingsstructuur 9, 10

Belastingdienst 55, 87, 90, 106, 113, 127, 156, 189, 203, 218

Benchmark NL-woningbouwkwaliteit 79

Bestrijding illegaliteit 118

Bestuurbaarheid van de bedrijfsvoering 64, 65

Bestuursakkoord 15

Bestuurskracht 33, 41

Bevolkingsdaling 71, 72

Bouwagenda 75

BPR 4, 32, 33, 39, 42, 139, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 227, 229, 233

BSN 147, 149, 153, 229, 233

Burgerparticipatie 32, 36, 68

Caribisch Nederland 17, 38

Concentratie bedrijfsvoering 14

Convenanten 23, 24, 45, 71, 81, 82

Decentralisatie 13, 15, 33, 69, 232

Dienst van de Huurcommissie 4, 9, 10, 90, 121, 132, 218, 219, 221, 226, 233

Dienstverlening 16, 17, 18, 33, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 63, 65, 121, 122, 137, 164, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 186, 187, 188, 189, 191, 228

DigiD 16, 46, 47, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 233

Discriminatie 25, 32, 39, 93, 96, 97, 99

Doc-Direkt 4, 59, 60, 65, 127, 128, 131, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 227

Europese agenda 21

Externe inhuur 18, 62, 65, 128, 153, 163, 169, 178, 194, 197, 227, 228

FMHaaglanden 4, 15, 126, 131, 180, 188, 189, 190, 193, 194, 227

Frontexverordening 117

GBA 37, 38, 39, 45, 127, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 158, 210, 233, 234

Gemeentefonds 33, 47

Gemeenten 15, 16, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 56, 69, 70, 71, 72, 74, 81, 83, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 103, 111, 115, 125, 140, 148, 201, 232, 234, 235

Geweld 18, 19, 29, 50, 54, 55, 232

Gezinsmigratie 20, 98, 108, 112

Govcert 47, 165, 166, 167, 168, 169

Green Deals 23, 78, 81

Grenspassage 21, 118

Groene wijkenaanpak 73

Grondwet 13, 16, 33, 39

Herindeling 40, 62, 63, 121, 122, 128, 129, 130, 131, 132, 138, 171, 173, 183, 190, 228, 230

Hervorming van de huurmarkt 9, 13, 22

Herziening Woningwet 22, 102

Hoge Colleges van Staat 104, 105, 106, 171

Huisvesting 9, 10, 14, 22, 23, 24, 57, 65, 66, 67, 84, 86, 88, 91, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 130, 137, 139, 140, 141, 197, 198, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 214, 216, 225, 234

Huisvestingswet 86, 88

Huurcommissie 86, 87, 90, 103, 141, 218, 220, 221, 222, 224, 226

Huurtoeslag 22, 86, 87, 88, 89, 90, 127, 218, 226

Identiteitsmanagement 21, 118, 233

Immigratie 4, 5, 9, 10, 13, 19, 20, 108, 111, 112, 118, 132, 196, 233

Implementatie Europese richtlijnen 82

Inburgeringsexamen 93, 95, 96

IND 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 135, 136, 138, 140, 141, 146, 148, 150, 151, 153, 154, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 181, 182, 184, 185, 186, 188, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 208, 210, 212, 214, 216, 217, 218, 222, 224, 227, 231, 232, 233, 234, 235

Informatiehuishouding 28, 158

Informatievoorziening 32, 37, 64, 67, 158, 165, 171, 181, 234

Infrastructuur bedrijfsvoering 14

Integratie en inburgering 24

Integriteit 49, 50, 52, 53, 57, 58, 233

Intensivering van de terugkeer 21

Jeugdbeleid 96, 97

Justitie 9, 10, 20, 30, 41, 47, 62, 79, 91, 96, 109, 119, 122, 167, 188, 197, 203, 214, 235

Kennisinfrastructuur 101

Kiesraad 32, 40, 41, 226

Kieswet 36

Kinderombudsman 39

Koninklijk Huis 104, 105, 106

Kwaliteit Rijksdienst 59, 130, 136, 137, 139, 140

Kwaliteitssprong Zuid 72

Leenfaciliteit 106, 124, 152, 156, 162, 169, 174, 176, 182, 185, 194, 200, 209, 210, 212, 215, 216, 223

Lenteakkoord 83

Levensloop 146

Management development 59, 61, 234

Meer Met Minder 81, 83, 84

Migratie en Ontwikkeling 117, 119, 234

Modernisering GBA 37

Monumenten 43, 89, 104, 105, 106, 107, 202, 203, 205, 207

Nationale veiligheid 25, 26, 31

Nationaliteit 20

Naturalisatie 4, 9, 10, 20, 109, 113, 114, 115, 120, 132, 196, 197, 201, 233

Netto-huurquote 86, 89

Operationele doelstelling 10, 27, 28, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 50, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 78, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 116, 122

Orra 23, 76, 78, 87, 88, 90, 91, 105, 149, 150, 155, 156, 161, 168, 174, 184, 191, 196, 198, 207, 208, 217, 221, 234

Ouderenhuisvesting 91

Overdrachtsbelasting 13, 23

Paspoort 17, 148, 153

Paspoortwet 17

P-Direkt 4, 63, 121, 128, 129, 131, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 227

Personeelsbestand 49, 51

Politieke partijen 35, 40

Provinciefonds 33, 72, 142

Provincies 24, 33, 34, 35, 41, 46, 51, 56, 69, 71, 72, 74, 79, 81, 83, 125, 203

Realisatie van de rijkswerkplek 65, 66

Rechtsstaat en pluriformiteit 97

Reisdocumenten 4, 17, 32, 33, 39, 131, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 233, 234

Reisdocumentenketen 37, 39, 147

Remigratiewet 20, 24, 94, 98

Rijksgebouwendienst 4, 9, 10, 104, 105, 106, 107, 132, 141, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 234

Risicojongeren 93, 96, 99

Shared service centra 63, 65, 66

Sociale verzekeringsbank 99

Stimuleren investeringen woningbouw 23

Subsidieregelingen 82

Terug- en overnamebeleid 117

Toezicht en handhaving 113

Topinkomens 4, 11, 49, 53, 56, 102, 144, 146, 235

Veilige publieke taak 55

Verdeling van woonruimte 88

Vernieuwing Rijksdienst 13, 14, 32, 50, 59, 128, 227, 228

Versterking risicobewustzijn brandveiligheid 79

Visitatiecommissie Wijkenaanpak 68, 71, 76

Vreemdelingen 9, 10, 19, 20, 21, 29, 95, 96, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 130, 136, 137, 139, 141, 196, 197, 233, 235

Vreemdelingenbewaring 19, 111, 117, 119

VUT 124, 130, 136, 137

Werkmaatschappij 4, 45, 63, 64, 121, 131, 137, 180, 181, 185, 227, 233

Wet Inburgering 24, 94, 95

WGR 15

Wijkverpleegkundigen 73

Wonen, Wijken en Integratie 9, 10, 100, 101, 130, 136, 137, 139, 141

Woningcorporaties 100, 102, 103

Woonconsument 68, 100, 103

Licence