Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT (XVI) 2011

Verantwoordingsstaat VWS 2011
(bedragen x € 1 000)

Art

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting inclusief wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begroting(1)

Realisatie¹ (2)

 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3 = 2–1)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

17 461 492

18 027 836

103 493

18 815 457

19 145 152

811 121

1 353 965

1 117 316

707 628

                     
 

Beleidsartikelen

17 215 939

17 780 642

89 513

18 359 231

18 715 516

783 923

1 143 292

934 874

694 410

41

Volksgezondheid

679 233

686 827

10 837

471 231

633 387

10 277

– 208 002

– 53 440

– 560

42

Gezondheidszorg

8 351 559

8 406 865

73 226

9 361 525

9 134 264

736 801

1 009 966

727 399

663 575

43

Langdurige zorg

6 124 234

6 156 922

0

6 336 705

6 423 787

5 105

212 471

266 865

5 105

44

Maatschappelijke ondersteuning

106 018

186 061

0

176 002

189 331

3 797

69 984

3 270

3 797

45

Jeugd

1 486 589

1 847 281

4 580

1 527 215

1 874 533

23 392

40 626

27 252

18 812

46

Sport

110 594

138 545

870

115 303

99 675

3 299

4 709

– 38 870

2 429

47

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

357 712

358 141

0

371 250

360 539

1 252

13 538

2 398

1 252

                     
 

Niet-Beleidsartikelen

245 553

247 194

13 980

456 226

429 636

27 198

210 673

182 442

13 218

98

Algemeen

296 665

302 762

8 980

456 226

429 636

27 198

159 561

126 874

18 218

99

Nominaal en onvoorzien

– 51 112

– 55 568

5 000

0

0

0

51 112

55 568

– 5 000

Toelichting

De gerealiseerde uitgavenbedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1 000).

Licence