Base description which applies to whole site

D.1 AFKORTINGENLIJST

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

CFT

College Financieel Toezicht

CW

Comptabiliteitswet

CW: FINBES

Wet Financiën BES/Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

FOG

Financieel Overzicht Gemeenten

Fvw

Financiële-verhoudingswet

GF

Gemeentefonds

OWB

Ontwerpbegroting

POR

Periodiek Onderhoudsrapport

Licence