Base description which applies to whole site

C.1 DE VERANTWOORDINGSSTAAT 2012 VAN HET BES-FONDS

(bedragen x € 1000)
   

-1-

     

-2-

 

=(2–1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijke vastgestelde begroting

               

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

   

Ver- plichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Ver- plichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Ver- plichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Beleidsartikelen

                 

1

BES-fonds

24.903

24.903

24.903

35.519

38.545

38.545

10.616

13.642

13.642

Licence