Base description which applies to whole site

1. VERANTWOORDINGSSTAAT VAN DE KONING

Verantwoordingsstaat 2012 van de Koning (I)

Bedragen x € 1.000

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

39.495

0

 

40.243

409

 

748

409

 

Niet-beleidsartikelen

                 

01

Uitkeringen aan de leden van het koninklijk huis

7.216

7.216

0

7.208

7.208

0

-8

-8

0

02

Functionele uitgaven van de Koning

26.682

26.682

0

27.041

27.041

301

359

359

301

03

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.597

5.597

0

5.994

5.994

108

397

397

108

Licence