Base description which applies to whole site

ARTIKEL 4: WETGEVING EN CONTROLE EERSTE EN TWEEDE KAMER

1. Algemene beleidsdoelstelling

Het onder dit artikel opgenomen budget ten behoeve van wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer betreft de kosten van interparlementaire activiteiten.

2. Speerpunten 2012

Niet van toepassing.

3. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer
(bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Oorpronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

1.828

1.194

1.075

1.067

2.219

1.547

672

                 

Uitgaven:

1.828

1.194

1.075

1.067

1.029

1.547

– 518

                 

4.2

Apparaat griffie interparlementaire betrekkingen

436

0

0

0

0

12

– 12

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.392

1.194

1.075

1.067

1.029

1.535

– 506

                 
 

Ontvangsten

46

0

0

0

0

23

–23

Financiële toelichting

Ook op het artikel Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer is sprake van onderuitputting als gevolg van de niet geplande Tweede Kamerverkiezingen in 2012. Door het verkiezingsreces zijn er minder activiteiten ondernomen op het gebied van interparlementaire betrekkingen.

4. Operationele doelstellingen

Kengetallen

Tabel 4.1
Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer
(in € 1.000)
         

realisatie

vastgestelde begroting

verschil

 

2008

2009

2010

2011

2012

2012

 

totaal apparaat

1.828

1 .194

1. 075

1 .067

1 .029

1 .547

– 518

gemiddeld per zetel (225)

8

5

5

5

5

   
2. NIET- BELEIDSARTIKEL
Licence