Base description which applies to whole site

1. DE VERANTWOORDINGSSTAAT

   

(1)

     

(2)

 

(3)=(2)–(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

141.899

2.954

 

147.213

6.904

0

5.314

3.950

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

11.278

11.278

79

11.632

11.701

93

354

423

14

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

34.123

34.123

86

33.982

33.982

62

– 141

– 141

– 24

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

93.995

93.995

2.766

98.521

100.501

6.749

4.526

6.506

3.983

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.547

1.547

23

2.219

1.029

0

672

– 518

– 23

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

956

956

0

0

0

0

– 956

– 956

0

Licence