Base description which applies to whole site

C.1. DE DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT 2012

   

1

2

3

   

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

428.129

33.354

 

431.657

110.302

 

3.528

76.948

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

63.657

63.657

4.857

51.896

57.818

4.497

– 11.761

– 5.839

– 360

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

68.372

362.799

28.497

64.066

373.839

105.805

– 4.306

11.040

77.308

3

Nominaal en onvoorzien

0

1.673

0

0

0

0

 

– 1.673

0

Licence