Base description which applies to whole site

7. VERANTWOORDINGSSTAAT

Verantwoordingsstaat 2012 van het Ministerie van Financiën (IXB)
(x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting incl. ISB

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

12.602.513

129.887.160

 

11.362.786

114.847.902

 

– 1.239.727

– 15.039.258

                     
 

Beleidsartikelen

 

12.410.866

129.860.095

 

11.173.777

114.811.363

 

– 1.237.089

– 15.048.732

01

Belastingen

3.544.852

3.544.852

118.134.875

3.357.051

3.268.814

105.863.956

– 187.801

– 276.038

– 12.270.919

02

Financiële markten

64.244

64.244

242.739

– 15.864.348

71.169

586.778

– 15.928.592

6.925

344.039

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

296.620

2.377.720

7.891.115

68.581

2.993.758

5.131.796

– 228.039

616.038

– 2.759.319

04

Internationale financiële betrekkingen

40.363.086

3.078.912

183.036

38.336.697

2.005.213

50.131

– 2.026.389

– 1.073.699

– 132.905

05

Exportkredietverzekeringen en investeringsgaranties

10.616.386

133.106

104.550

2.934.821

70.109

350.432

– 7.681.565

– 62.997

245.882

06

BTW-Compensatiefonds

3.123.921

3.123.921

3.123.921

2.664.772

2.664.772

2.664.772

– 459.149

– 459.149

– 459.149

07

Beheer materiële activa

88.111

88.111

179.859

100.220

99.942

163.501

12.109

11.831

– 16.358

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

191.647

27.065

 

189.009

36.539

 

– 2.638

9.474

08

Centraal Apparaat

188.261

188.261

27.065

182.512

189.009

36.539

– 5.749

748

9.474

09

Algemeen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Nominaal en onvoorzien

3.386

3.386

0

0

0

0

– 3.386

– 3.386

0

ISB = Incidentele suppletoire begroting European Stabilty Mechanism. Heeft alleen betrekking op artikel 4.

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in het beleidsverslag.

Samenvattende verantwoordingsstaat 2012 inzake baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken van het Ministerie van Financiën

(x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t–1

Domeinen Roerende Zaken

       

Totale baten

19.773

21.412

1.639

17.292

Totale lasten

19.772

20.390

618

14.695

Saldo van baten en lasten

1

1.021

1.020

2.597

         

Totale kapitaalontvangsten

0

24

24

303

Totale kapitaaluitgaven

500

3.344

2.844

– 866

Samenvattende verantwoordingsstaat 2012 inzake baten-lastendienst RVOB van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

(x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t–1

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

       

Totale baten

23.779

25.641

1.862

24.840

Totale lasten

23.682

20.723

– 2.959

21.222

Saldo van baten en lasten

97

4.918

– 4.821

3.618

         

Totale kapitaalontvangsten

139.000

12.213

– 126.787

7.639

Totale kapitaaluitgaven

140.018

7.652

– 132.366

1.649

Licence