Base description which applies to whole site

12 Extra-comptabele schulden (credit 330 x EUR 1.000)

Specificatie x 1.000 EUR
 

31 december 2012

31 december 2011

Diverse extracomptabele schulden

330

330

De extracomptabele schuld bestaat uit het te verrekenen bedrag uit de reis en vertaalenveloppe van het EU Raadsbudget.

Licence