Base description which applies to whole site

Belangrijkste financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen

Hieronder volgen de belangrijkste financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen per (niet-) beleidsartikel. Een gedetailleerd overzicht treft u aan in de daarop volgende financiële toelichting per beleidsartikel.

Realisatie begroting op hoofdlijnen (bedragen in miljoenen euro)
   

Realisatie 2011

Ontwerp-begroting 2012

Realisatie 2012

Verschil realisatie – OB

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

114

101

95

– 6

2

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

790

785

765

– 20

3

Europese samenwerking

6.743

7.527

6.649

– 878

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

830

878

849

– 29

5

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

1.298

1.099

1.132

33

6

Duurzaam water- en milieubeheer

427

424

362

– 62

7

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

24

25

27

2

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

92

82

76

– 6

9

Geheim

0

0

1

1

10

Nominaal en onvoorzien

0

64

0

– 64

11

Algemeen

696

739

818

79

           

Toaal Begroting BZ

11.014

11.724

10.774

– 950

Licence