Base description which applies to whole site

HOOFDSTUK 5 – NIET-BELEIDSARTIKELEN

Realisatie begrotingsuitgaven Veiligheid en Justitie €11,467,3 miljoen Niet-beleidsartikelen (91, 92, 93) 2,3%

Realisatie begrotingsuitgaven Veiligheid en Justitie €11,467,3 miljoen Niet-beleidsartikelen (91, 92, 93) 2,3%

Niet beleidsartikel 91. Apparaatsuitgaven kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
         

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2008

2009

2010

2011

2012

2012

 

Verplichtingen

185.624

251.375

220.109

263.954

277.008

268.022

8.986

               

Apparaat-uitgaven

185.032

218.652

257.433

237.344

261.899

268.022

– 6.123

               

91.1 Algemeen

185.032

218.652

257.433

237.344

261.899

268.022

– 6.123

91.1.1 Effectieve besturing van het VenJ apparaat

185.032

218.652

257.433

237.344

261.899

268.022

– 6.123

               

Ontvangsten

5.386

7.584

6.445

4.165

4.834

2.073

2.761

Toelichting:

Op dit artikel is sprake van een incidentele meevaller als gevolg van lagere kosten voor ICT in de nieuwbouw. In de begroting 2012 was rekening gehouden met huur voor de nieuwbouw met ingang van december; in de praktijk bleek dit vanaf januari 2013 te gelden. Als gevolg van latere oplevering van een aantal gebruikersvoorzieningen in de nieuwbouw is in 2012 minder uitgeven dan aanvankelijk geraamd.

Apparaatsuitgaven en -kosten Ministerie van Veiligheid en Justitie
 

begroting

verantwoording

 

2012

2012

Bestuursdepartement

268.022

277.007

     

Baten-lastendiensten

   

KLPD

543.911

566.584

DJI

2.198.890

2.215.239

CJIB

78.498

89.516

NFI

72.562

70.171

Justis

29.845

30.827

GDI

32.065

47.624

     

OM

568.603

591.420

Rvdr

1.011.155

988.174

RvdK

170.970

187.134

Hoge Raad

36.009

40.138

IOOV

4.183

5.137

NCTb

10.615

22.415

JustID en CIOT

8.000

16.865

     

ZBO’en RWT’s

   

Bureau Financieel Toezicht

6.216

5.113

College Bescherming Persoonsgegevens

7.679

7.693

College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten

440

511

College van Toezicht op de Kansspelen (CvTK)

495

5.252

Commissie Gelijke Behandeling (CGB)

5.045

6.440

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

5.120

5.515

Halt

12.200

12.795

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

3.538

4.398

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV)

15.807

20.7981

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

1.688

1.776

Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)

10.081

11.380

Particuliere Jeugdinrichtingen

96.123

81.720

Particuliere TBS-inrichtingen

225.124

243.245

Politieacademie (PA)

192.770

195.748

Politieregio's

3.996.360

4.187.854

Raad voor de rechtsbijstand (RRB)

29.900

29.600

Reclasseringsorganisatie

216.000

231.987

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

15.532

16.816

Stichting Nidos

24.567

28.205

1

Voorlopig cijfer.

Niet beleidsartikel 92 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
         

Realisatie

Realisatie

Begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

 

Verplichtingen

0

0

0

0

0

30.482

– 30.482

                 

Programma-uitgaven

0

0

0

0

0

30.482

– 30.482

                 

92.1 Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

30.482

– 30.482

92.1.1 Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

30.482

– 30.482

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Niet beleidsartikel 93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
           

Realisatie

Begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

Verplichtingen

2.808

2.611

2.428

2.665

2.977

3.074

– 97

                 

Programma-uitgaven

2.828

2.611

2.429

2.666

2.976

3.074

– 98

                 

93.1 Geheim

2.828

2.611

2.429

2.666

2.976

3.074

– 98

93.1.1 Geheime uitgaven

2.828

2.611

2.429

2.666

2.976

3.074

– 98

                 

Ontvangsten

627

111

254

19

35

0

35

Licence