Base description which applies to whole site

HOOFDSTUK 6 – BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Inleiding

Deze paragraaf bevat een rapportage over de bedrijfsvoering van VenJ. Hiermee geeft VenJ aan in hoeverre er sprake is van beheerste bedrijfsprocessen en maakt VenJ waar nodig melding van bijzonderheden, onvolkomenheden en onrechtmatigheden.

Licence