Base description which applies to whole site

HOOFDSTUK 7 RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK

Hieronder is de realisatie weergegeven over het aantal afgedane zaken door de rechtspraak.

Productie
         

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Totaal

1.827.279

1.934.225

1.959.617

1.806.870

1.678.065

1.914.702

– 236.637

               

Gerechtshoven

             

Civiel

15.038

16.136

16.661

17.308

16.427

18.176

– 1.749

Straf

36.767

37.612

37.815

38.789

38.504

37.852

652

Belasting

2.793

3.371

3.657

4.130

3.621

3.212

409

               

Rechtbanken

             

Civiel1

261.299

280.107

288.057

340.531

336.186

343.645

– 7.459

Straf

219.498

217.460

195.955

196.996

191.750

186.583

5.167

Bestuur (exc;.VK)

45.457

44.409

46.963

47.668

44.892

51.596

– 6.704

Bestuur (VK)

45.090

45.858

50.739

43.519

40.169

55.500

– 15.331

Kanton2

1.168.785

1.258.442

1.288.999

1.083.128

973.516

1.187.111

– 213.595

Belasting

25.177

23.286

23.221

27.326

25.750

22.528

3.222

               

Bijzondere colleges

             

Centrale Raad van beroep

7.375

7.544

7.550

7.475

7.250

8.500

– 1.250

1

vanaf 2011 worden gezamenlijk gezagsverzoeken (circa 43.000) bij civiel geteld i.p.v. bij kanton;

2

vanaf 2011 worden akten en verklaringen bij kanton niet meer meegeteld als product;

Zowel de instroom als het aantal afgehandelde zaken is in 2012 afgenomen ten opzichte van 2011. In 2012 stroomde er ongeveer 1,7 miljoen zaken in bij de gerechten. Het aantal afgehandelde zaken bedroeg eveneens ongeveer 1,7 miljoen. De daling is over de hele linie van de rechtspraak zichtbaar, maar de grootste daling zit bij het relatief goedkope product kanton. Rekening houdend met de diverse zaakzwaarten, uitgedrukt in de diverse prijzen, is er in 2012 sprake van een daling van de werklast (– 4%), maar iets minder sterk dan uit de ongewogen aantallen blijkt (– 6%).

In het jaarverslag van de Rechtspraak, separaat uitgebracht door de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Staten-Generaal wordt aangeboden, wordt gedetailleerd ingegaan op de ontwikkelingen binnen de rechtspraak in 2012, het wetenschapsprogramma, kennisniveau. Tevens bevat het jaarverslag van de Raad informatie over de instroom en productie en de Financiën, inclusief de managementparagraaf, de Jaarrekening en de controleverklaring.

Licence