Base description which applies to whole site

HOOFDSTUK 8 DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Departementale verantwoordingstaat 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)
     

(1)

   

(2)

   

(3) = (2) – (1)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

11.707.821

11.407.738

1.350.552

12.646.410

11.467.326

1.320.275

938.589

59.588

– 30.277

                     
 

Totaal beleidsartikelen

11.406.243

11.106.160

1.348.479

12.366.425

11.202.451

1.315.406

960.182

96.291

– 33.073

                     

12

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.569.535

1.569.535

302.882

1.572.040

1.573.762

243.122

2.505

4.227

– 59.760

13

Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

3.087.921

3.086.921

1.042.047

3.144.956

3.177.431

1.050.291

57.035

90.510

8.244

14

Jeugd

889.779

889.779

2.800

1.262.041

856.793

16.046

372.262

– 32.986

13.246

21

Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid

55.406

55.406

0

63.248

73.922

262

7.842

18.516

262

23

Veiligheidsregio's en politie

5.764.420

5.466.020

750

6.298.056

5.494.417

5.487

533.636

28.397

4.737

25

Veiligheid en bestuur

34.599

33.916

0

20.893

20.496

144

– 13.706

– 13.420

144

29

Inspectie openbare orde en veiligheid

4.583

4.583

0

5.191

5.630

54

608

1.047

54

                     
 

Totaal niet-beleidsartikelen

301.578

301.578

2.073

279.985

264.875

4.869

– 21.593

– 36.703

2.796

                     

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

268.022

268.022

2.073

277.008

261.899

4.834

8.986

– 6.123

2.761

92

Nominaal en onvoorzien

30.482

30.482

0

0

0

0

– 30.482

– 30.482

0

93

Geheim

3.074

3.074

0

2.977

2.976

35

– 97

– 98

35

Licence