Base description which applies to whole site

SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT 2012 INZAKE BATEN-LASTENDIENSTEN VAN HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE (VI)

x € 1.000

Art.

Omschrijving

(-1)

(-2)

(3) = (2)-(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1

Dienst Justitiële Instellingen

     
         
 

Totale baten

2.300.300

2.263.161

– 37.139

 

Totale lasten

2.300.300

2.322.402

22.103

 

Saldo van baten en lasten

0

– 59.240

– 59.240

         
 

Totale kapitaalontvangsten

42.000

26.482

– 15.518

 

Totale kapitaaluitgaven

– 60.330

– 76.064

– 15.734

         

2

Centraal Justitieel Incasso Bureau

     
         
 

Totale baten

99.351

108.437

9.086

 

Totale lasten

99.351

109.660

10.309

 

Saldo van baten en lasten

0

– 1.223

– 1.223

         
 

Totale kapitaalontvangsten

11.540

8.925

– 2.615

 

Totale kapitaaluitgaven

– 22.917

– 13.904

9.013

         

3

Nederlands Forensisch Instituut

     
         
 

Totale baten

78.162

79.097

935

 

Totale lasten

78.162

78.529

367

 

Saldo van baten en lasten

0

568

568

         
 

Totale kapitaalontvangsten

4.804

4.797

– 7

 

Totale kapitaaluitgaven

– 10.298

– 6.578

3.720

         

4

Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

     
         
 

Totale baten

32.072

31.394

– 678

 

Totale lasten

32.072

31.043

– 1.029

 

Saldo van baten en lasten

0

351

351

         
 

Totale kapitaalontvangsten

2.876

86

– 2.790

 

Totale kapitaaluitgaven

– 4.898

– 5

4.893

         

5

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

     
         
 

Totale baten

35.664

52.441

16.777

 

Totale lasten

35.664

53.815

18.151

 

Saldo van baten en lasten

0

– 1.374

– 1.374

         
 

Totale kapitaalontvangsten

3.600

5.400

1.800

 

Totale kapitaaluitgaven

– 5.052

– 10.818

– 5.766

         

6

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

     
         
 

Totale baten

604.651

612.317

7.666

 

Totale lasten

604.651

610.777

6.126

 

Saldo van baten en lasten

0

1.540

1.540

         
 

Totale kapitaalontvangsten

20.000

1.247

– 18.753

 

Totale kapitaaluitgaven

– 59.903

– 130.452

– 70.549

Licence