Base description which applies to whole site

HOOFDSTUK 11: TOEZICHTSRELATIES ZBO’S EN RWT’S

Naam organisatie (zie * bij toelichting)

RWT

ZBO

Artikel

Financiering van RWT's en ZBO's

Verwijzing (URL-link) naar website RWT/ZBO

Verwijzingen (URL-link) naar toezichtvisies/-arrangementen (zie 8 bij toelichting)

Het bestuur en/of accountant verklaart dat de rechtmatigheid op orde is (zie 9 bij toelichting)

         

Begrotingsramingen 2012 (x 1000 euro)

Realisatiecijfers 2011 (x 1000 euro)

Premies (zie 7 bij toelichting)

Tarieven (zie 7 bij toelichting)

     

1

Bureau Financieel Toezicht, BFT (zie 1 bij toelichting)

 

x

12.2.2

5.940

5.113

   

www.bureauft.nl

Er is een toezichtarrangement, kenmerk. 5629628/09/9 van december 2009, Verder heeft de Wet op het notarisambt, in Titel IX. bepalingen over het toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen en de tuchtrechtspraak, alsmede het financiële toezicht.

Er volgt, conform het controleprotocol, een zelfstandige mededeling voor het ministerie (waarin de rechtmatigheid is afgedekt).

2

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

 

x

12.1.3

7.679

7.693

   

www.cbpweb.nl

v

v

3

College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten (zie 2 bij toelichting)

 

x

 

p.m

p.m

   

www.cvta.nl

n.n.b.

n.n.b.

4

College van Toezicht op de Kansspelen (CvTK)

 

x

13.1.2

495

463

   

www.toezichtkansspelen.nl

n.n.b.

n.n.b

5

Commissie Gelijke Behandeling (CGB)

 

x

12.1.3

5.045

6.440

   

www.cgb.nl

v

v

6

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

x

x

13.5.2

24.139

15.994

   

www.schadefonds.nl

n.n.b.

n.n.b.

7

Gerechtsdeurwaarders, cluster. (zie 3 bij toelichting)

 

x

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

8

HALT

x

 

14.2.3

12.776

11.979

   

www.halt.nl

zie financieel economisch toezicht statuut en specifiek Controleprotocol Halt

v

9

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

   

14.1.2

4.605

3.137

   

www.lbio.nl

v

v

10

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, NIFV. (zie 4 bij toelichting)

x

x

23

9.540

9.638

   

www.nifv.nl

v

v

11

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

 

x

13.3.1

1.788

1.776

n.v.t

n.v.t

www.nrgd.nl

v

v

12

Notarissen, cluster. (zie 5 bij toelichting)

 

x

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

13

Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)

x

x

21

p.m

p.m

   

www.onderzoeksraad.nl

n.n.b.

n.n.b.

14

Particuliere Jeugdinrichtingen

x

 

14.2.1

96.123

81.720

   

www.dji.nl

www.jaarverslagzorg.nl

v

15

Particuliere TBS-inrichtingen

x

 

13.4.2

225.124

243.245

   

www.dji.nl

www.jaarverslagzorg.nl

v

16

Politieacademie (PA)

x

x

23

140.561

140.746

   

www.politieacademie.nl

n.n.b.

n.n.b

17

Politieregio's

x

 

23

4.256.000

4.323.000

   

Jaarverslag politie 2011

n.n.b.

n.n.b.

18

Raad voor Rechtsbijstand (RRB)

x

x

12.2.1

487.400

495.400

Zie operationele doelstelling 12.2

Zie operationele doelstelling 12.2

www.rvr.org

v

v

19

Reclasseringsorganisaties

x

 

13.4.3

216.000

213.312

   

www.reclassering.nl; www.svg.nl; www.jeugdzorgenreclassering.nl

n.n.b

v

20

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

x

 

13.5.1

15.532

20.651

   

www.slachtofferhulp.nl

n.n.b.

n.v.t.

21

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting, SDKB. (zie 6 bij toelichting)

 

x

 

n.v.t

n.v.t

   

www.donorgegevens.nl

n.v.t.

n.v.t.

22

Stichting Nidos

x

27.589

29.382

   

www.nidos.nl

v

v

Licence