Base description which applies to whole site

HOOFDSTUK 12. EXTERNE INHUUR

Uitgaven voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel (inhuur externen)

Ministerie van Veiligheid en Justitie

 

JAAR 2012

Interim-management

647

organisatie- en formatieadvies

14.325

Beleidsadvies

4.299

Communicatieadvisering

3.995

Beleidsgevoelig (Som 1 tot en met 4)

23.266

   

Juridisch advies

5.656

Advisering opdrachtgevers automatisering

53.976

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

5.247

Beleidsondersteunend (Som 5 tot en met 7)

64.879

   

Uitzendkrachten (formatie en piek)

103.644

Ondersteuning bedrijfsvoering (Som 8)

103.644

   

Totaal uitgaven inhuur externen

191.789

Toelichting

Het overzicht betreft de inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel bij het bestuursdepartement en de baten-lastendiensten van dit ministerie (DJI, CJIB, NFI, Justis, GDI en KLPD). Deze opgave is exclusief de Raad voor de rechtspraak.

Het ministerie gaf in het jaar 2011 € 191,8 miljoen uit aan externe inhuur. De uitgaven voor ambtelijk personeel inclusief externen bedroegen € 2.196,8 miljoen. Het inhuurpercentage over het jaar 2012 bedraagt dan 8,73 %.

Ten aanzien van de motie de Pater kan worden gemeld dat er 4 keer is ingehuurd voor een uurtarief dat de in de motie gestelde norm overschrijdt.

Licence