Base description which applies to whole site

13.3 Handhaving en vervolging

Op operationele doelstelling 13.3 «Handhaving en vervolging» doet zich een meevaller voor van per saldo € 12 mln. In het kader van tegenvallers op andere dossiers zijn uitgaven op de beleidsdossiers Projecten Onder Architectuur (POA) en de Innovatie agenda rechtspraak getemporiseerd.

Licence