Base description which applies to whole site

5.1 Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven

De onderstaande tabel bevat de geraamde en gerealiseerde uitgaven en verplichtingen voor 2012.

Bedragen x € 1.000

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Begroting 2012 incl NvW

Verschil

Uitgaven en verplichtingen

2.106

2.245

2.236

6.238

5.251

5.251

0

Geheime uitgaven

2.106

2.245

2.236

6.238

5.251

5.251

0

Totaal uitgaven

2.106

2.245

2.236

6.238

5.251

5.251

0

De geheime uitgaven worden jaarlijks gecontroleerd door de president van de Algemene Rekenkamer.

Licence