Base description which applies to whole site
+

5.3. Ontwikkeling premies voor AWBZ en Zvw

Tabel 13 geeft een overzicht van de premies AWBZ en Zvw conform de stand ontwerpbegroting 2012 en conform de (voorlopige) realisatie.

Tabel 13 Premieoverzicht
 

Begroting 2012

Mutaties 2012

Jaarverslag 2012

 

a

b

c=a+b

AWBZ

     

Procentuele premie (in %)

12,15

0

12,15

       

Zvw

     

Inkomensafhankelijke bijdrage regulier (in %)

7,10

0

7,10

Inkomensafhankelijke bijdrage laag (in %)

5,00

0

5,00

Nominale premie (jaarbedrag in €)

1222

36

1256

Bron: VWS, CPB.

Zowel de AWBZ-premie als de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw zijn vastgesteld conform het percentage uit de ontwerpbegroting 2012.

De nominale premie Zvw voor 2012 is door de verzekeraars hoger vastgesteld dan geraamd in de begroting 2012.

Licence