Base description which applies to whole site
+

5.4. Wat heeft een gemiddelde burger in 2012 aan zorg betaald?

Figuur 1 laat zien dat de gemiddelde volwassene in Nederland in 2012 circa € 4900 heeft betaald aan collectieve zorg. Dat betreft niet alleen de nominale premie en de eigen betalingen. Een Nederlander betaalt gemiddeld ook een fors bedrag aan AWBZ premie. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt voor een beperkt deel rechtstreeks door burgers betaald (gepensioneerden en zelfstandigen) en voor het grootste deel door werkgevers. Dat laatste deel beïnvloedt wel de loonruimte en is daarom wel meegenomen. Via de zorgtoeslag ontvangt de gemiddelde burger een bedrag ter gedeeltelijke betaling van de nominale premie en het eigen risico. Als laatste is meegenomen het bedrag dat via belastingen wordt opgebracht ter dekking van de rijksbijdragen en de zorgtoeslag. De gemiddelde lasten voor een volwassene komen daarmee uit op € 4881 voor het jaar 2012. Dat is € 55 hoger dan geraamd in de begroting. De grootste verschillen ten opzichte van de begroting betreffen de AWBZ premie (€ 27 hoger), de nominale premie (€ 34 hoger), de zorgtoeslag (deels ter compensatie van de hogere nominale premie; circa € 83 hoger) en de belastingen (ter dekking van de hogere zorgtoeslag ook circa € 81 hoger).

De aanvullende verzekeringen en andere zorguitgaven die burgers zelf betalen zijn hier niet in meegenomen.

Figuur 1, lasten per volwassene aan zorg in 2012 (in euro’s per jaar)

Figuur 1, lasten per volwassene aan zorg in 2012 (in euro’s per jaar)

Bron: VWS en CVZ.

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal

Licence