Base description which applies to whole site
+

TOELICHTING INHUUR EXTERNEN BUITEN MANTELCONTRACTEN

VWS had in 2012 geen tarieven buiten de mantelcontracten boven het maximumuurtarief van € 225 (exclusief BTW).

Licence