Base description which applies to whole site

Bijlage 2 bij saldibalans 31 december 2013

Verloop van de openstaande verplichtingen / vorderingen (x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Openstaande verplichtingen per 1-1-2013

Aangegane verplichtingen in 2013

Tot betaling gekomen in 2013

Bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

Openstaande verplichtingen per 31-12-2013

1.1.

Onderzoek en bijdragen organisaties 1

1.000

24.044

24.136

0

908

1.2.1.

Algemene uitkering met inbegrip van de

         
 

netto-uitkering over vorige jaren

56.869

15.091.535

15.089.649

0

58.755

1.2.2. / 1.2.3.

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

875

2.880.092

2.875.008

– 875

5.084

Totaal

58.744

17.995.671

17.988.793

– 875

64.747

1

Kosten Financiële-verhoudingswet, Kosten Waarderingskamer, Budget A+O-fonds, Bijdrage aan VNG en Bijdrage gemeenten inzake KING

Licence