Base description which applies to whole site

1. De verantwoordingsstaat 2013 van Staten-Generaal (IIA)

   

-1-

     

-2-

 

3=(2–1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

135.894

2.954

 

138.510

5.056

 

2.616

– 2.102

                   

 

Beleidsartikelen

                 

1

Wetgeving en controle EK

11.434

11.434

79

11.844

11.807

204

410

373

– 125

2

Uitgaven tbv (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

31.915

31.915

86

29.890

29.890

86

– 2.025

– 2.025

0

3

Wetgeving/controle TK

93.784

93.784

2.766

97.690

95.429

4.766

3.906

1.645

– 2.000

4

Wetgeving/controle EK en TK

1.561

1.561

23

1.285

1.384

0

– 276

– 177

23

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

– 2.800

– 2.800

0

0

0

0

2.800

2.800

0

Licence