Base description which applies to whole site

2. VERANTWOORDINGSSTAAT 2013 VAN HET KABINET VAN DE KONING (III)

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

2.402

2.402

 

2.615

2.572

 

213

170

                     
 

Artikel

                 

1

Kabinet van de Koning

2.402

2.402

2.402

2.615

2.615

2.572

213

213

170

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf C van dit jaarverslag.

Licence