Base description which applies to whole site

4. Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Voor de overige aspecten van de bedrijfsvoering verwijs ik u naar de bedrijfsvoeringsparagraaf van het Ministerie van BZK (VII).

Licence