Base description which applies to whole site

1. De verantwoordingsstaat

Verantwoordingsstaat 2013 van Koninkrijksrelaties (IV) (bedragen x € 1.000)
   

-1-

     

-2-

 

3=(2–1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

277.543

32.870

 

311.076

40.000

 

33.533

– 7.130

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

63.607

63.607

4.857

75.317

63.859

5.295

11.710

252

– 438

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

20.149

213.131

28.013

39.846

247.217

34.705

19.697

34.086

– 6.692

                     
 

Niet-beleidsartikel

                 

3

Nominaal en onvoorzien

805

805

0

0

0

0

– 805

– 805

0

Licence