Base description which applies to whole site

I Saldibalans per 31 december 2013

 

x EUR 1.000

 

x EUR 1.000

 

2013

2012

 

2013

2012

1

Uitgaven ten laste van de begroting

8.597.828

7.872.422

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

758.600

709.197

3

Liquide middelen

46.862

34.490

4a

Rekening-courant RHB

7.894.442

7.199.630

4

Rekening courant RHB (begrotingsreserves)

135.083

0

5

Begrotingsreserves

135.083

0

6

Intra-comptabele vorderingen

42.492

15.983

7

Intra-comptabele schulden

34.140

14.068

Intra-comptabele activa

8.822.265

7.922.895

Intra-comptabele passiva

8.822.265

7.922.895

 

10

Extra-comptabele vorderingen

16.707

19.738

10a

T.r. extra-comptabele vorderingen

16.707

19.738

11a

T.r. extra comptabele schulden

174

330

11

Extra comptabele schulden

174

330

12

Voorschotten

301.221

360.800

12a

T.r. voorschotten

301.221

360.800

14a

T.r. openstaande verplichtingen

982.496

1.175.646

14

Openstaande verplichtingen

982.496

1.175.646

Extra-comptabele activa

1.300.598

1.556.514

Extra-comptabele passiva

1.300.598

1.556.514

 

Totaal activa

10.122.863

9.479.409

Totaal passiva

10.122.863

9.479.409

Licence