Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: INHUUR EXTERN

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Verslagjaar 2013 (bedragen x € 1.000)

 
 

Programma- en apparaatskosten

 
 

Kerndepartement

CBI

Kerndept + CBI

1. Interim-management

150

63

213

2. Organisatie- en Formatieadvies

204

3

206

3. Beleidsadvies

95

 

95

4. Communicatieadvisering

420

 

420

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

869

66

935

       

5. Juridisch Advies

768

117

885

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

98

 

98

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

313

101

414

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

1.180

218

1.397

       

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

7.007

875

7.882

Ondersteuning bedrijfsvoering

7.007

875

7.882

     

Totaal uitgaven inhuur externen

9.055

1.158

10.214

       
       

Inhuur externen buiten mantelcontracten 2013

Kerndepartement

CBI

Kerndept + CBI

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

0

0

Toelichting:

n.v.t.

   
       

Toelichting

     

Uitgaven ambtelijk personeel

   

217.149

Uitgaven externe inhuur

   

10.214

Totaal van de personele uitgaven

   

227.363

       

percentage inhuur

   

4,49%

Rapportage overschrijding maximumtarief externe inhuur buiten mantelcontracten

In bovenstaande tabel wordt weergegeven in hoeveel gevallen in 2013 door het ministerie (in Nederland) buiten de mantelcontracten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisatie van het rijk afgesproken maximumuurtarief van EUR 225 (exclusief BTW).

Licence