Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: AFGERONDE EVALUATIE- EN OVERIGE ONDERZOEKEN

Soort onderzoek

 

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

           

1a. Beleidsdoorlichtingen

1

Mensenrechtenbeleid

1

2013

2014

 
 

2

Versterking Europese samenwerking en Nederlandse positie

3

 

2013

Rapport beschikbaar na behandeling MR begin 2014

 

3

OS beleid van de Unie

3

 

2013

Rapport

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

4

Democratische transitie in de Arabische regio (Matra zuid)

2

2013

2014

 

2. Overig onderzoek

5

Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

2

 

2013

Rapport

Algemene toelichting

Nadere informatie, inclusief de tekst van evaluatieonderzoeken zelf, is via een zoekopdracht te vinden op de website van de rijksoverheid, www.Rijksoverheid.nl onder Ministeries > Ministerie van Buitenlandse Zaken > Documenten en publicaties > Rapporten.

Specifieke toelichting

Ad. 2. Deze doorlichting is in 2013 afgerond. Behandeling in de ministerraad zal begin 2014 plaatsvinden.

Ad. 5. Dit onderzoek is afgerond en opvraagbaar

Licence