Base description which applies to whole site

Artikel 93. Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Realisatie

2013

Begroting

2013

Verschil

Verplichtingen

3.317

3.057

260

Uitgaven

3.317

3.057

260

       

Ontvangsten

17

0

17

Toelichting

De grondslag voor het in de begroting opnemen van geheime uitgaven staat in artikel 6, lid 1b van de Comptabiliteitswet 2001 (CW).

Licence