Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3: EXTERNE INHUUR

Tabel 1 Externe inhuur

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Verslagjaar 2013 (bedragen x € 1.000)

 

Uitgaven 2013

Apparaatskosten:

 

1

Interim-management

96

2

Organisatie- en Formatieadvies

551

3

Beleidsadvies

522

4

Communicatieadvisering

445

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

1.614

     

5

Juridisch Advies

581

6

Advisering opdrachtgevers automatisering

1.804

7

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

229

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

2.614

     

8

Uitzendkrachten (formatie & piek)

28.022

Ondersteuning bedrijfsvoering (som 8)

28.022

Totaal uitgaven inhuur externen

32.250

     

Realisatie externe inhuur

32.250

Personele uitgaven

284.148

Totaal

316.398

Percentage externe inhuur

10,19%

   

Inhuur externen buiten mantelcontracten

2013

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichting:

De realisatie 2013 is 10,19%. Ten opzichte van de inhuur in 2012 (10,84%) betekent dit een kleine procentuele daling. Wel is de inhuur nog steeds iets boven de norm van 10%. Dit komt omdat de Dienst Uitvoering Onderwijs vanwege grote systeemvernieuwing een flexibele schil aanhoudt die geleidelijk zal worden afgebouwd.

Licence