Base description which applies to whole site

1.4.1 DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Departementale verantwoordingsstaat 2013 van het Ministerie van Economische Zaken (XIII)

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

   

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

5.151.201

12.823.952

5.014.867

17.974.573

– 136.334

5.150.621

                     
 

Beleidsartikelen

 

4.722.558

12.808.925

 

4.604.251

17.948.797

 

– 118.307

5.139.872

11

Goed functionerende economie en markten

218.334

220.068

52.265

214.441

216.199

3.846.784

– 3.893

– 3.869

3.794.519

12

Een sterk innovatievermogen

607.730

795.764

45.782

768.402

775.292

96.098

160.672

– 20.472

50.316

13

Een excellent ondernemingsklimaat

2.591.009

379.101

92.599

725.485

436.722

37.435

– 1.865.524

57.621

– 55.164

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

2.014.164

1.330.815

12.212.911

3.397.213

1.251.807

13.547.739

1.383.049

– 79.008

1.334.828

16

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

650.762

529.610

291.579

676.538

666.001

329.393

25.776

136.391

37.814

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

777.779

776.575

75

840.206

817.433

3.910

62.427

40.858

3.835

18

Natuur en Regio

452.969

690.625

113.714

342.143

440.797

87.438

– 110.826

– 249.828

– 26.276

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

428.643

15.027

 

410.616

25.776

 

– 18.027

10.749

40

Apparaat

398.788

398.870

15.027

406.130

410.616

25.776

7.342

11.746

10.749

41

Nominaal en Onvoorzien

29.773

29.773

       

– 29.773

– 29.773

 
Licence