Base description which applies to whole site

1.4.2 SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT INZAKE AGENTSCHAPPEN

Bijdragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Realisatie

(3)=(2)-(1)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2012

Agentschap NL

       

Totale baten

215.960

238.341

22.381

247.303

Totale lasten

215.960

237.081

21.121

243.632

Saldo van baten en lasten

 

1.260

1.260

3.671

         

Totale kapitaalontvangsten

 

71

71

5.044

Totale kapitaaluitgaven

2.440

570

– 1.870

3.079

         

Agentschap Telecom

       

Totale baten

32.807

33.101

294

33.455

Totale lasten

32.753

32.298

– 455

30.901

Saldo van baten en lasten

54

803

749

2.554

         

Totale kapitaalontvangsten

469

 

– 469

 

Totale kapitaaluitgaven

3.686

1.492

– 2.194

1.836

         

Dienst ICT Uitvoering

       

Totale baten

135.984

164.561

28.577

137.684

Totale lasten

135.984

164.001

28.017

139.541

Saldo van baten en lasten

 

560

560

– 1.857

         

Totale kapitaalontvangsten

10.387

 

– 10.387

18.200

Totale kapitaaluitgaven

20.774

17.951

– 2.823

26.238

         

Dienst Landelijk Gebied

       

Totale baten

95.230

103.287

8.057

110.660

Totale lasten

92.730

102.811

10.081

110.104

Saldo van baten en lasten

2.500

476

– 2.024

556

       

Totale kapitaalontvangsten

2.140

15.234

13.094

130

Totale kapitaaluitgaven

3.645

2.803

– 842

5.531

         

Dienst Regelingen

       

Totale baten

144.641

162.220

17.579

161.328

Totale lasten

144.641

159.610

14.969

161.338

Saldo van baten en lasten

 

2.610

2.610

– 10

         

Totale kapitaalontvangsten

8.500

6

– 8.494

8.159

Totale kapitaaluitgaven

21.734

14.896

– 6.838

24.528

         

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

       

Totale baten

227.943

278.092

50.149

290.643

Totale lasten

227.943

277.427

49.484

290.704

Saldo van baten en lasten

 

665

665

– 61

         

Totale kapitaalontvangsten

11.010

32.465

21.455

18.199

Totale kapitaaluitgaven

22.140

20.946

– 1.194

27.803

Licence