Base description which applies to whole site

3. Markt- en prijsbeleid

Het markt- en prijsbeleid is afgebouwd met als doel de landbouw marktgerichter te maken. In 2013 bedroeg de steun voor de Gemeenschappelijke Marktordening Groenten en Fruit € 76,0 mln, exportsteun € 5,5 mln en afzetbevordering € 3,0 mln.

Licence