Base description which applies to whole site

SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT AGENTSCHAPPEN

Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen

Naam Agentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en begroting (3)=(2)-(1)

Realisatie t-1

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

       

Totaal baten

41.905

37.205

– 4.700

40.099

Totaal lasten

41.905

39.265

– 2.640

41.916

Saldo van baten en lasten

0

– 2.060

– 2.060

– 1.817

         

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 1.500

– 857

643

– 6.625

         

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

       

Totaal baten

36.210

48.110

11.900

38.548

Totaal lasten

36.210

46.922

10.712

38.440

Saldo van baten en lasten

0

1.188

1.188

108

         

Totaal kapitaalontvangsten

1.000

0

– 1.000

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 2.620

– 3.206

– 586

– 2.420

         

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

     

Totaal baten

373.316

340.955

– 32.361

370.762

Totaal lasten

373.316

346.169

– 27.147

367.961

Saldo van baten en lasten

0

– 5.214

– 5.214

2.801

         

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 5.605

1.726

7.331

– 3.023

         

JeugdzorgPlus– instelling Almata Ossendrecht

       

Totaal baten

9.561

11.255

1.694

Totaal lasten

9.561

10.836

1.275

Saldo van baten en lasten

0

419

419

 
         

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 550

– 69

481

         

JeugdzorgPlus– instelling De Lindenhorst -Almata

       

Totaal baten

18.849

26.460

7.611

Totaal lasten

18.849

25.600

6.751

Saldo van baten en lasten

0

860

860

         

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 85

– 228

– 143

Aangezien 2013 het eerste jaar is voor de twee nieuwe organisaties Almata Ossendrecht en De Lindenhorst-Almata, is de vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk. Daarom zijn er geen vergelijkende cijfers opgenomen.

Licence